CFontDialog::IsUnderline

bool IsUnderline ( ) const;

Dönüş değeri

Seçilen font Underline özelliği etkin varsa sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Seçili yazı tipi çizilir belirlemek için bu işlev çağrısı.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontDialog::GetCurrentFont

Index