CFontDialog::IsStrikeOut

bool IsStrikeOut ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır seçili yazı tipinin üstü çizili özelliği etkinleştirilmiş varsa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Seçili yazı tipinin üstü çizili ile görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için bu işlev çağrısı.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontDialog::GetCurrentFont

Index