CFontDialog::IsItalic

bool IsItalic ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır seçili yazı tipini italik özelliği etkinleştirilmiş varsa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Seçili yazı tipini italik olup olmadığını belirlemek için bu işlev çağrısı.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontDialog::GetCurrentFont

Index