CFontDialog::IsBold

bool IsBold ( ) const;

Dönüş değeri

Seçili font Bold özelliği etkinleştirilmiş varsa sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Seçili yazı tipi kalın olup olmadığını belirlemek için bu işlev çağrısı.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontDialog::GetCurrentFont

Index