CFontDialog::GetWeight

int GetWeight ( ) const;

Dönüş değeri

Seçili font ağırlığını.

Açıklamalar

Seçili font ağırlığını almak için bu işlevini çağırın. Bir yazı tipi ağırlığı daha fazla bilgi için bkz: CFont::CreateFont.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontDialog::GetCurrentFont, CFontDialog::IsBold

Index