CFontDialog::GetStyleName

CString GetStyleName ( ) const;

Dönüş değeri

Yazı tipi stil adı.

Açıklamalar

Seçili yazı tipi stili adını almak için bu işlev çağrısı.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFontDialog::GetFace&Name, CFontDialog::GetCurrentFont

Index