CFontDialog::GetSize

int GetSize ( ) const;

Dönüş değeri

Yazı tipinin boyutu, bir nokta olarak.

Açıklamalar

Seçili yazı tipi boyutunu almak için bu işlev çağrısı.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontDialog::GetWeight, CFontDialog::GetCurrentFont

Index