CFontDialog::GetFaceName

CString GetFaceName ( ) const;

Dönüş değeri

CFontDialog iletişim kutusunda seçilen yazı tipi yüz adı.

Açıklamalar

Seçilen font yüz adını almak için bu işlev çağrısı.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFontDialog::GetCurrentFont, CFontDialog::GetStyle&Name

Index