CFontDialog::GetCurrentFont

void GetCurrentFont ( lplogfont lplf );

Parametreleri

lplf

logfont yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Seçili yazı tipi özelliklerini üyelerine atamak için bu işlev çağrısı bir logfont yapısı. Geçerli yazı tipi bireysel özelliklere erişmek için diğer CFontDialog üye işlevleri sağlanır.

DoModalbir arama sırasında bu işlevi çağrılırsa, seçilen zaman döndürür (kullanıcı görür veya sahip iletişim kutusunda değişti). Bu işlev çağrısı (yalnızca DoModal IDOKdöndürürse) DoModal sonra adlandırılır, gerçekte seçili kullanıcı döndürür.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFontDialog::GetFace&Name, CFontDialog::GetStyleName

Index