CFontDialog::GetColor

colorref GetColor ( ) const;

Dönüş değeri

Seçili yazı tipi rengi.

Açıklamalar

Seçili yazı tipi rengini almak için bu işlev çağrısı.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontDialog::GetCurrentFont

Index