CFontDialog::DoModal

sanal int DoModal ( );

Dönüş değeri

IDOK veya IDCANCEL. IDCANCEL döndürülürse, Windows Arama CommDlgExtendedError işlevi bir hata olup olmadığını belirlemek için.

IDOK ve IDCANCEL kullanıcı Tamam veya İptal düğmesi seçili olup olmadığını gösteren sabittir.

Açıklamalar

Windows genel yazı tipi iletişim kutusunu görüntülemek ve bir yazı tipi seçmek için kullanıcı izin vermek için bu işlev çağrısı.

M_cf yapısı üyeleri belirleyerek çeşitli yazı tipi iletişim kutusu denetimleri başlatmak istiyorsanız, DoModalçağırmadan önce ama sonra iletişim nesnesi oluşturulur yapmalısınız.

DoModal IDOKdöndürürse, sen-ebilmek seslenmek ayarları veya bilgi giriş kullanıcı iletişim kutusuna almak için diğer üye işlevleri.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::DoModal, CFontDialog::CFontDialog

Index