CFont sınıf üyeleri

İnşaat

CFont Bir CFont nesnesi oluşturur.

Başlatma

CreateFontIndirect logfont yapısında belirtilen özelliklere sahip bir CFont nesnesi başlatır.
CreateFont Belirtilen özelliklere sahip bir CFont başlatır.
CreatePointFont Bir CFont ile belirtilen yükseklik, onda bir nokta ve yazı içinde ölçülen başlatır.
CreatePointFontIndirect CreateFontIndirect yazı tipi yüksekliğini onda mantıksal birimler yerine bir nokta ölçülür dışında aynı.

İşlemleri

FromHandle Windows hfont verilen bir CFont nesnesine bir işaretçi döndürür.

Öznitelikler

operatör hfont CFont nesneye iliştirilmiş Windows GDI yazı tipi tanıtıcısı döndürür.
GetLogFont CFont nesneye iliştirilmiş mantıksal yazı hakkında bilgi içeren bir logfont doldurur.

CFont genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index