CFont

CFont sınıfı, bir Windows grafik aygıt arabirimi (GDI) fontu Kapsüller ve yazı tipini değiştirmek için üye işlevler sağlar. Bir CFont nesne kullanmak için bir CFont nesnesi oluşturmak bir Windows yazı tipi CreateFont, CreateFontIndirect, CreatePointFontveya CreatePointFontIndirectile ekleyebilir ve sonra yazı tipini değiştirmek için nesnenin üye işlevler kullanma.

CreatePointFont ve CreatePointFontIndirect fonksiyonları sık sık yazı yüksekliği için dönüşüm bir punto boyutu mantıksal birimler için otomatik olarak yaptıkları bu yana CreateFont ya da CreateFontIndirect kolay.

CFontile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Grafik nesnelerini Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxwin.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek HIERSVR

Index