CFont::operator hfont

operatör hfont () const;

Dönüş değeri

CFont için başarılı Windows GDI yazı nesnesi dt; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

CFont nesneye iliştirilmiş yazı Windows GDI ele almak için bu işlecini kullanın.

Bu işleç CFont için dönüşümler otomatik olarak kullanılan bu yana yazı tipleri ve metin, size geçmek CFont nesneleri hfonts beklediğiniz işlevlere.

Grafik nesnelerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Win32 sdk belgelerinde Grafik nesneleri.

CFont genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index