CFont::GetLogFont

int GetLogFont (logfont * pLogFont );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa, aksi takdirde 0 sıfır.

Parametreleri

pLogFont

İşaretçi logfont yapısı font bilgilerini almak için.

Açıklamalar

Cfont için logfont yapısının bir kopyasını almak için bu işlev çağrısı.

CFont genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; LOGFONT, ::GetObject

Index