CFont::FromHandle

Statik CFont * pascal FromHandle ( hfont hFont );

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CFont nesnesi için bir işaretçi; Aksi takdirde null.

Parametreleri

hFont

Bir hfont işlemek için bir Windows yazı tipi.

Açıklamalar

Bir Windows GDI yazı nesnesi bir hfont ele verildiğinde CFont nesnesine bir işaretçi döndürür. Bir CFont nesnesi için tanıtıcı bağlı değil, geçici bir CFont nesnesi oluşturulur ve bağlı. Bu geçici CFont nesnesi yalnızca uygulama boş zaman hangi zaman tüm geçici grafik nesneler silinir, onun olay döngüde vardır sonraki zamana kadar geçerlidir. Bu demenin başka bir yolu geçici nesnesi yalnızca bir pencerede ileti işleme sırasında geçerli değildir.

CFont genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index