CFont::CreatePointFontIndirect

bool CreatePointFontIndirect (const logfont * lpLogFont, cdc * pDC = null);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan başarılı olursa, aksi takdirde 0.

Parametreleri

lpLogFont

İşaret eden bir logfont yapısı üzerinde mantıksal yazı tipi özelliklerini tanımlar. logfont yapısı lfHeight üyesi, onda mantıksal birimler yerine bir nokta ölçülür. (Örneğin, lfHeight , 12 punto yazı istemek için 120 ayarlayın.)

pDC

İşaretçi cdc nesnesine lfHeight yükseklik mantıksal birimlerine dönüştürmek için kullanılacak. Eğer boşbir ekran aygıt içeriğini dönüştürme için kullanılır.

Açıklamalar

logfont lfHeight üyesi onda biri bir aygıt yerine nokta birimleri yorumlanır dışında bu işlevi CreateFontIndirect aynıdır. Bu işlev mantıksal birimler, pDC tarafından Windows için logfont yapısını geçirmeden önce işaret cdc nesnesini kullanarak lfHeight yükseklik otomatik olarak dönüştürür.

CreatePointFontIndirect işlevi tarafından oluşturulan CFont nesnesi ile bitirdikten sonra ilk aygıt içeriğini yazı tipini seçin, sonra CFont nesnesini silme.

CFont genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFont::CreatePointFont, CFont::CreateFontIndirect

Index