CFont::CreateFontIndirect

bool CreateFontIndirect(const LOGFONT* lpLogFont );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpLogFont

Puan mantıksal yazı tipi özelliklerini tanımlayan logfont yapısı.

Açıklamalar

Tarafından lpLogFontişaret logfont yapısında belirtilen özelliklere sahip bir CFont nesnesi başlatır. Yazı daha sonra herhangi bir aygıt için geçerli yazı tipi seçilebilir.

Bu yazı tipi belirtilen özelliklere sahip logfont yapısı. CDC::SelectObject üye işlevini kullanarak yazı tipi seçildiğinde, GDI'ın yazı Eşleştiricisi mantıksal yazı mevcut fiziksel yazı tipi ile eşleşecek şekilde çalışır. Mantıksal yazı tam bir eşleşme bulmak başarısız olursa, bu çok istenen özellikleri mümkün olduğunca olan özelliklere uygun bir alternatif sağlar.

CreateFontIndirect işlevi tarafından oluşturulan CFont nesnesi ile bitirdikten sonra ilk aygıt içeriğini yazı tipini seçin, sonra CFont nesnesini silme.

CFont genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFont::CreateFont, CFont::CreatePointFontIndirect, CDC::SelectObject, CGdiObject::DeleteObject, :: CreateFontIndirect

Index