CFont::CFont

CFont( );

Açıklamalar

Bir CFont nesnesi oluşturur. Kullanılmadan önce elde edilen nesne CreateFont, CreateFontIndirect, CreatePointFontveya CreatePointFontIndirect ile başlatılmalıdır.

CFont genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFont::CreateFontIndirect, CFont::CreateFont, CFont::CreatePointFont, CFont::CreatePointFontIndirect, :: EnumFonts

Index