CFindReplaceDialog::ReplaceCurrent

bool ReplaceCurrent ( ) const;

Dönüş değeri

Kullanıcının seçili dize değiştirme dizesi ile değiştirilmesini istediği ise sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Kullanıcının geçerli sözcüğü yerine istediği olup olmadığını belirlemek için bu işlev çağrısı.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFindReplaceDialog::ReplaceAll

Index