CFindReplaceDialog::ReplaceAll

bool ReplaceAll ( ) const;

Dönüş değeri

Eğer kullanıcının değiştirme dizesi eşleşen tüm dizeleri değiştirilmesini istediği sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Kullanıcı değiştirilecek dizeyi tüm tekrarlamalarını istiyor olup olmadığını belirlemek için bu işlev çağrısı.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFindReplaceDialog::ReplaceCurrent

Index