CFindReplaceDialog::MatchWholeWord

bool MatchWholeWord ( ) const;

Dönüş değeri

Kullanıcı arama dizesi yalnızca tüm sözcükleri eşleştirmeye isterse sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Kullanıcının yalnızca tüm sözcükleri eşleştirmeye istediği belirlemek için bu işlev çağrısı.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFindReplaceDialog::MatchCase

Index