CFindReplaceDialog::MatchCase

bool MatchCase ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır olmayan kullanıcı tam olarak arama dizesi büyük küçük harf duyarlı arama dizesi tekrarlamalarını bulmak istiyorsa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Kullanıcı Bul dizesi olgusu tam olarak eşleştirmek istediği belirlemek için bu işlev çağrısı.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFindReplaceDialog::MatchWholeWord

Index