CFindReplaceDialog::m_fr

Açıklamalar

m_fr olan bir yapı türü FINDREPLACE. Üye iletişim kutusu nesnesinin özelliklerini saklar. Bir CFindReplaceDialog nesne oluşturma sonra iletişim kutusunda çeşitli değerleri değiştirmek için m_fr kullanabilirsiniz.

Bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Win32 sdk belgelerinde FINDREPLACE yapısı.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index