CFindReplaceDialog::IsTerminating

bool IsTerminating ( ) const;

Dönüş değeri

Kullanıcı iletişim kutusunu sonlandırılmasına karar verdi, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Kullanıcı iletişim kutusunu sonlandırılmasına karar verdi olup olmadığını belirlemek için geri arama fonksiyonu içinde bu işlevini çağırın. Bu işlev sıfır döndürür, geçerli iletişim kutusunun DestroyWindow üye işlevini çağırır ve herhangi bir iletişim kutusu işaretçi değişkeni nullolarak ayarlayın. Isteğe bağlı olarak, ayrıca son girilen Bul ve Değiştir metin depolamak ve sonraki Bul ve Değiştir iletişim kutusu başlatmak için kullanın.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index