CFindReplaceDialog::GetReplaceString

CString GetReplaceString ( ) const;

Dönüş değeri

Varsayılan dize bulundu dizeleri değiştirmek için.

Açıklamalar

Mevcut almak için bu işlevi yerine dize arama.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFindReplaceDialog::GetFindString

Index