CFindReplaceDialog::GetNotifier

Statik CFindReplaceDialog * pascal GetNotifier ( lparam lParam );

Dönüş değeri

Geçerli iletişim kutusu için bir işaretçi.

Parametreleri

lParam

Kare pencere OnFindReplace üye işlevine geçirilen lparam değeri.

Açıklamalar

Bu işlev geçerli Bul Değiştir iletişim kutusunda işaretçisi almak için arayın. Geçerli iletişim kutusuna erişmek için üye arama işlevleri ve m_fr yapısı erişmek için geri arama fonksiyonu içinde kullanılmalıdır.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index