CFindReplaceDialog::GetFindString

CString GetFindString ( ) const;

Dönüş değeri

Varsayılan dize bulmak için.

Açıklamalar

Bu fonksiyonu bulmak için varsayılan dize almak için geriçağırım işlevi çağrı.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFindReplaceDialog::Find&Next, CFindReplaceDialog::GetReplaceString

Index