CFindReplaceDialog::CFindReplaceDialog

CFindReplaceDialog ( );

Açıklamalar

Bir CFindReplaceDialog nesnesi oluşturur. CFindReplaceDialog nesneleri, new operatörüyle öbek üzerinde oluşturulur. CFindReplaceDialog nesneleri inşaat ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: CFindReplaceDialog genel bakış. Create üye işlevi iletişim kutusunu görüntülemek için kullanın.

CFindReplaceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFindReplaceDialog::Create

Index