CFileFind::MatchesMask

virtual bool MatchesMask (dword dwMask ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi çağrısı GetLastError.

Parametreleri

dwMask

Tanımlanan bir veya daha fazla dosya özniteliklerini belirtir WIN32_FIND_DATA yapısı, bulunan dosya. Birden çok öznitelik için arama yapmak için düzey veya kullanmak (|) işleci. Aşağıdaki öznitelikler herhangi bir bileşimini kabul edilebilir

Açıklamalar

Dosya öznitelikleri üzerinde bulunan dosyayı sınamak için bu üye işlev çağrısı.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileFind::IsDots, CFileFind::IsReadOnly, CFileFind::IsDirectory, CFileFind::IsCompressed, CFileFind::IsSystem, CFileFind::IsHidden, CFileFind::IsTemporary, CFileFind::Is&Normal, CFileFind::IsArchived

Index