CFileFind::IsTemporary

Bool IsTemporary () const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bulunan dosyayı geçici bir dosya olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Geçici bir dosya FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY ile işaretlenmiş, tanımlanan bir dosya özniteliği WIN32_FIND_DATA yapısı. Geçici dosya, geçici depolama için kullanılır. Uygulamaları, sadece kesinlikle gerekli eğer dosyaya yazmak gerekir. Verilerinin çoğunu hala bellekte dosya yakında silinecektir çünkü medya olmadan boşaltılan.

Üye işlevi MatchesMask dosya öznitelikleri tam listesi için bkz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index