CFileFind::IsSystem

Bool IsSystem () const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bulunan dosyayı sistem dosyası olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bir sistem dosyasını FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM ile işaretlenmiş, tanımlanan bir dosya özniteliği WIN32_FIND_DATA yapısı. Bir sistem dosyasının parçası olan veya yalnızca işletim sistemi tarafından kullanılan.

Üye işlevi MatchesMask dosya öznitelikleri tam listesi için bkz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index