CFileFind::IsReadOnly

Bool IsReadOnly () const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bulunan dosyayı salt okunur olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Salt okunur bir dosya FILE_ATTRIBUTE_ ile işaretlenmiş, tanımlanan bir dosya özniteliği WIN32_FIND_DATA yapısı. Uygulamalar bu tür bir dosyayı okuyabilir, ancak yazma veya Sil.

Üye işlevi MatchesMask dosya öznitelikleri tam listesi için bkz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index