CFileFind::IsNormal

Bool IsNormal () const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bulunan dosyayı normal bir dosya olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ile işaretlenmiş dosyaları, dosya özniteliği tespit de WIN32_FIND_DATA yapısı. Normal bir dosya ayarlamak niteliklerine sahip. Tüm diğer dosya özniteliklerini bu özniteliği geçersiz kılar.

Üye işlevi MatchesMask dosya öznitelikleri tam listesi için bkz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index