CFileFind::IsHidden

Bool IsHidden () const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bulunan dosyayı gizli olduğunu belirlemek için bu üye işlevini çağırın. FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN ile işaretlenir, gizli dosyaları dosya özniteliği tespit de WIN32_FIND_DATA yapısı. Gizli bir sıradan dizin listesi bulunmaz.

Üye işlevi MatchesMask dosya öznitelikleri tam listesi için bkz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index