CFileFind::IsDots

virtual bool IsDots () const;

Dönüş değeri

Sıfır bulunan dosyanın adı yoksa "."ya da"..", hangi bulunan dosya aslında bir dizin olduğunu gösterir. Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bu üye işlev için geçerli dizin ve üst dizin işaretleyicileri üzerinden yineleme sırasında test etmek için çağrı.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileFind::IsDirectory

Index