CFileFind::IsDirectory

Bool IsDirectory () const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bulunan dosyanın bir dizin olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bir dizini olan bir dosya ile FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY içinde tanımlanan bir dosya özniteliği işaretlenir WIN32_FIND_DATA yapısı.

Üye işlevi MatchesMask dosya öznitelikleri tam listesi için bkz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index