CFileFind::IsCompressed

Bool IsCompressed () const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bulunan dosyayı sıkıştırılmış olduğunu belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Sıkıştırılmış bir dosyayı FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED ile işaretlenmiş, tanımlanan bir dosya özniteliği WIN32_FIND_DATA yapısı. Bir dosya için bu öznitelik sıkıştırılmış dosyadaki tüm verilerin gösterir. Bir dizin için bu öznitelik sıkıştırma için yeni oluşturulan dosyaların ve alt dizinlerin varsayılan gösterir.

Üye işlevi MatchesMask dosya öznitelikleri tam listesi için bkz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index