CFileFind::IsArchived

Bool IsArchived () const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bulunan dosyayı arşivlenir belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Uygulamalar işaretlemek yedeklenir ya da FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, tanımlanan bir dosya özniteliği ile kaldırılmış bir arşiv dosyasına WIN32_FIND_DATA yapısı.

Üye işlevi MatchesMask dosya öznitelikleri tam listesi için bkz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index