CFileFind::GetRoot

sanal CString GetRoot () const;

Dönüş değeri

Etkin arama kökü.

Açıklamalar

Bulunan dosyayı kök almak için bu üye işlevini çağırın. En az bir kez GetRoot çağırmadan önce FindNextFile çağırmalısınız.

Bu üye işlevi, yol adı bir arama başlatmak için kullanılan ve sürücü belirteci döndürür. Örneğin, FindFile ile arama *.dat sonuç boş bir dize döndüren GetRoot içinde. Bir yolu gibi geçen c:\windows\system\*.dll , to GetRoot dönen sonuç FindFilec:\windows\system\.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index