CFileFind::GetLength

Dword GetLength () const;

Dönüş değeri

Bulunan dosyanın bayt cinsinden uzunluğu.

Açıklamalar

Bytes.nbsp bulunan dosyasının uzunluğu almak için bu üye işlevini çağırır; En az bir kez GetLength çağırmadan önce Find&NextFile çağırmalısınız.

GetLength kullanır Win32 yapısı, nFileSizeLow üyesi ve bayt dosya boyutu alt sıra dword değerini döndürmek için WIN32_FIND_DATA. Dosya boyutu dört gigabayttan daha fazla olabilir, GetLength64 üye kullanın.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index