CFileFind::GetFileURL

sanal CString GetFileURL () const;

Dönüş değeri

Tam url.

Açıklamalar

Belirtilen url almak için bu üye işlevini çağırın. En az bir kez GetFileURL çağırmadan önce FindNextFile çağırmalısınız.

GetFileURL GetFilePath, üye işlevine benzer formda URL'sini döndürür dışında ki file://path .nbsp; Örneğin, tam URL'sini almak için GetFileURL çağrı myfile.txt URL'sini döndürürfile://c:\myhtml\myfile.txt.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileFind::FindFile

Index