CFileFind::GetFileTitle

sanal CString GetFileTitle () const;

Dönüş değeri

Dosya başlığı.

Açıklamalar

Bulunan dosya başlığını almak için bu üye işlevini çağırın. En az bir kez GetFileTitle çağırmadan önce FindNextFile çağırmalısınız.

GetFileTitle dosya adını biraz biçim veren üç CFileFind üye işlevlerinden biridir. Aşağıdaki listede, üç ve nasıl onlar değişir açıklanmaktadır.:

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileFind::FindFile

Index