CFileFind::GetFilePath

sanal CString GetFilePath () const;

Dönüş değeri

Belirtilen dosya yolu.

Açıklamalar

Belirtilen dosyanın tam yolunu almak için bu üye işlevini çağırın. En az bir kez GetFilePath çağırmadan önce FindNextFile çağırmalısınız.

GetFilePath dosya &name.nbsp çeşit dönmek üç CFileFind üye işlevleri biridir; Aşağıdaki listede, üç ve nasıl onlar değişir açıklanmaktadır.:

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileFind::FindFile

Index