CFileFind::GetCreationTime

virtual bool GetCreationTime (FILETIME * pFileTime) const;

virtu&al bool GetCreationTime ( CTimeamp;refTime ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; 0 başarısız olursa. GetCreationTime yalnızca FindNextFile asla bu CFileFind nesnesinde çağrıldı 0 döndürür.

Parametreleri

pFileTime

İşaretçi bir FILETIME yapısı içeren dosyayı, oluşturulduğu zaman.

refTime

CTime nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

Bu üye işlevi, belirtilen dosya oluşturulduğu saati almak için çağrı.

En az bir kez GetCreationTime çağırmadan önce FindNextFile çağırmalısınız.

&Notnbsp;  Tüm dosya sistemleri, bu işlev tarafından döndürülen zaman damgasını uygulamak için aynı semantik kullanın. Bu işlev, temel dosya sistemi veya sunucu Saat öznitelik tutarak desteklemiyorsa, başka zaman damgası işlevleri tarafından döndürülen aynı değeri döndürebilir. Bkz: Win32_FIND_DATA yapısı Saat biçimleri hakkında bilgi için. Bazı işlem sistemlerinde, bölgenin yerel makineye dosyasy zaman içinde dönen zamandır. Win32 görmek FileTimeToLocalFileTime API daha fazla bilgi için.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index