CFileFind::FindNextFile

virtual bool FindNextFile);

Dönüş değeri

Sıfırdan daha fazla dosyalar varsa; Bu son dosyayı önceki çağrı FindFile ya da FindNextFile için sıfır olmayan döndürülen ise sıfır. Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi çağrısı GetLastError.

Açıklamalar

FindFileönceki çağrı dosyası aramadan devam etmek için bu üye işlevini çağırın. En az bir kez herhangi aşağıdaki öznitelik üye işlevler çağrılmadan önce FindNextFile çağırmalısınız.:

FindNextFile saran Win32 işlevi FindNextFile.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index