CFileFind::FindFile

virtual bool FindFile (lpctstr pstrName null, dword = dwUnused = 0);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi çağrısı GetLastError.

Parametreleri

pstrName

İşaretçi bulmak için dosya adını içeren bir dize. PstrNameiçin boş geçmek, FindFile joker yok (*. *) arama.

dwUnused

FindFile Polimorfik türetilmiş sınıfları ile yapmak için ayrılmış. 0 Olmalıdır.

Açıklamalar

Açık bir dosya arama için bu üye işlevini çağırın.

Dosya aramayı başlatmak için FindFile çağırdıktan sonra arkadan gelen dosyalar almak için FindNextFile arayın. En az bir kez herhangi aşağıdaki öznitelik üye işlevler çağrılmadan önce FindNextFile çağırmalısınız.:

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileFind::Find&NextFile

Index