CFileFind::Close

void Close);

Açıklamalar

Aramanın sonunda, bağlam sıfırlamak ve tüm kaynakları bu üye işlevini çağırın. Yakınçağırdıktan sonra size yeni bir arama başlatmak için FindFile çağırmadan önce yeni bir CFileFind örneği oluşturmak zorunda değilsiniz.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index