CFileFind::CFileFind

CFileFind);

Açıklamalar

Bir CFileFind nesnesi oluşturulur bu üye fonksiyonu denir.

CFileFind genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CGopherFileFind, CFtpFileFind

Index