CFileException sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_cause Özel duruma neden karşılık gelen taşınabilir kod içerir.
m_lOsError İlgili işletim sistemi hata numarasını içerir.
m_strFileName Bu özel durum için dosya adını içerir.

İnşaat

CFileException Bir CFileException nesnesi oluşturur.

Kod dönüştürme

OsErrorToException Bir işletim sistemi hata koduna karşılık gelen bir neden kodu.
ErrnoToException Bir çalışma zamanı hata numarasına karşılık gelen kodu döndürür neden.

Yardımcı fonksiyonlar

ThrowOsError Bir işletim sistemi hata numarasına göre dosya istisna atar.
ThrowErrno Bir çalışma zamanı hata numarasına göre dosya istisna atar.

CFileException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index